Zapytanie ofertowe:

Realizacja przedsięwzięcia pn.: “Tracker solarny z wykorzystaniem modułów fotowoltaicznych bifacjalnych”.

Termin składania ofert: do dnia 27.01.20120r.

Szczegóły i treść zapytania:

Zapytanie ofertowe tracker solarny

załacznik nr 1 – formularz oferty – Eprosument

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia – Eprosument

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Eprosument

Wybór oferty:

zestawienie ofert