kontakt

Eprosument S.A.

Biuro obsługi klienta

602 450 450
bok@eprosument.pl

Kontakt do biura

602 450 450


  Siedziba:

  ul. Grunwaldzka 207/7, 85-451 Bydgoszcz

  Biura handlowe:

  ➤ Toruń ul. Łódzka 35
  ➤ Włocławek ul. Toruńska 148
  ➤ Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 20
  ➤ Inowrocław ul. Biskupa Antoniego Laubitza 4,
  ➤ Płock ul. Wyszogrodzka 140 (Galeria Auchan),

  Dane rejestrowe

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  KRS: 0000539226, NIP: 888 31 21 751,
  Kapitał zakładowy: 515 000 zł opłacony w całości