Farmy PV

Farmy fotowoltaiczne o mocy od 500 kW do 1MW

Farmy fotowoltaiczne o mocy od 500 kW do 1MW

Klient inwestycyjny

Farmy fotowoltaiczne – są to duże instalacje fotowoltaiczne, zlokalizowane zwykle na gruncie. Dzięki zgromadzonej ilości paneli pozwalają na wysokie uzyski energii elektrycznej. Oferta przeznaczona jest dla klientów inwestycyjnych pragnących odsprzedawać wyprodukowaną energię na rynku.

korzyści

Korzyści dla inwestora

Dostęp do listy lokalizacji pod farmy fotowoltaiczne do 1 MWp na terenie Polski, na różnych etapach inwestycyjnych.

Uczestnictwo w dynamicznie rozwijającym się i bezpiecznym rynku energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Fotowoltaika pozbawiona jest urządzeń ruchomych, co eliminuje ryzyka związane z bieżącą obsługą mechaniczno-serwisową.

Profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego wraz z okresem eksploatacji inwestycji. Eprosument wspiera klienta na każdym etapie inwestycji.

etap projektu

Powstawanie farmy

krok

Wybór
lokalizacji

krok

Udział w aukcji
lub sprzedaż PPA

krok

Decyzja
środowiskowa

krok

Realizacja
inwestycji

krok

Wydanie warunków
przyłączenia

krok

Eksploatacja
i bieżące rozliczenia

farma fotowoltaiczna

Pomagamy na każdym etapie

Finansowanie i formalności

Pomoc w doborze finansowania (pożyczka lub dofinansowanie), załatwienie formalności związanych z przyłączem instalacji. .

Audyt energetyczny

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia pomiarów, tak aby instalacja została właściwie dobrana. .

Wykonawstwo i serwisowanie

Profesjonalne wykonawstwo to gwarancja zadowolenia klienta..

Projektowanie i dobór odpowiedniego źródła odnawialnego

Jest to kluczowy etap z punktu widzenia sprawności i efektywności instalacji po jej uruchomieniu. Nasi specjaliści sprawdzą możliwości techniczne związane z instalacją, dobiorą odpowiednią moc do zapotrzebowania, wybiorą rodzaj zainstalowanego źródła OZE oraz dopracują szczegóły techniczne związane z umiejscowieniem instalacji. .