Emisja akcji serii G zakończona sukcesem.

13 stycznia 2021

eprosument S.A.

0

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eprosument S.A. z listopada 2020 roku, w grudniu 2020 roku z sukcesem zrealizowana została emisja akcji serii G naszej spółki. W ramach oferty prywatnej skierowanej do inwestorów prywatnych spółka pozyskała 1,961 mln PLN, które zostaną wykorzystane do dalszego dynamicznego rozwoju spółki.

eprosument S.A.

Komentarze: (0)